สีโรสโกล์ดเงา

Sku: BAMBOOCO03

นาฬิกาพกที่ระลึกการเลือกตั้งสลักชื่อโปรเจ็ค “Bambatsu” ที่ฝาหน้า ส่วนฝาหลังสลัก “Special thank for ชื่อคุณ” มอบสำหรับผู้ที่มีกำลังสนับสนุนน้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับตัวเรือนทำจากอัลลอยสีเงินเงาสวยงาม ขนาดตัวเรือน 4.7 เซ็นติเมตร

100 โหวต

เริ่มจัดส่ง 26 มค. -28 กพ. 2562ใช้เวลาในการสรุปยอดสั่งผลิต และแพคส่ง

มีสินค้าอยู่ 20

จำนวน

รายละเอียด

นาฬิกาพกที่ระลึกการเลือกตั้งสลักชื่อโปรเจ็ค “Bambatsu” ที่ฝาหน้า ส่วนฝาหลังสลัก “Special thank for ชื่อคุณ” มอบสำหรับผู้ที่มีกำลังสนับสนุนน้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับตัวเรือนทำจากอัลลอยสีโรสโกล์ดเงาสวยงาม ขนาดตัวเรือน 4.7 เซ็นติเมตร